Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hammershøj netværk

Hammershøj Netværket er et professionelt sparringsnetværk, der skal tjene nedenstående tre formål:

  1. Netværket skal give de deltagerne virksomheder mulighed for at inspirere hinanden ift. til de områder af virksomhedens drift, der ikke er af branchespecifik karakter.
  2. Netværket skal understøtte en fortsat positiv udvikling for Hammershøj Skoles udskoling. Konkret sker dette ved, at overskuddet fra det indbetalte kontingent anvendes til at understøtte, at skolens ældste elever kommer på studieture samt får faglige oplevelser i autentiske rammer væk fra skolens område.
  3. Netværket skal understøtte, at eleverne på Hammershøj Skole opnår et kendskab til de lokale erhvervsvirksomhederne samt et kendskab til de erhvervs- og karrierer muligheder, der knytter sig til de lokalevirksomheder eller tilsvarende brancher.

Netværket er et relationelt netværk, hvorfor virksomheden bør være repræsenteret ved den samme person til hvert møde.

Det tilstræbes, at netværket består af repræsentanter for virksomheder med en bredt sammensat virksomhedsprofil.

Det tilkommer alle medlemmer at deltage i at hverve nye medlemmer til netværket. Interesserede virksomheder skal henvende sig til afdelingsleder Jesper Hoberg på 20416590 eller på jeho@viborg.dk

Nye virksomheder medlemmer til netværket skal inden endelig indtrædelse godkendes af netværket.