Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Topi

TOPI er en forkortelse for Tidlig Opsporing og Pædagogisk Indsats

Alle kommunale institutioner i Viborg Kommune arbejder med TOPI. TOPI-arbejdet består af to delelementer.

  1. En vurderingsfase hvor fagpersonalet vurderer, hvilke børn der er udfordret ift. deres trivsel.
  2. En handlingsfase hvor fagpersonalet på et TOPI-møde planlægger og iværksætter trivselsfremmende initiativer for børn i mistrivsel

 

Vurderingsfasen:

Alle børn sættes i grøn, gul eller rød position i forhold til fagpersonalets vurderingen af barnets trivsel to gange pr. år. Den 15/10 samt d. 1/3. På Hammershøj Skole er det barnets klasselærer, der er tovholder på, at alle børn er indplaceret inden TOPI-deadline.

Rød position: Et barn sættes i rød position, når der er en fagprofessionel vurdering/oplevelse af, at et barn mistrives.

Gul position: Et barn sættes i gul position, når der er en fagprofessionel vurdering af, at et barn er i en udsat position og i fare for at komme i mistrivsel.

Barnets forældre vil altid blive informeret, hvis der sker ændringer i barnets position.

 

Handlingsfasen:

Efter hver ”positionering” laves der en plan for, hvornår de enkelte børn i gul og rød position drøftes på TOPI-møder. Som forældre til et barn i rød eller gul position må man forvente, at der kan være ventetid.  

Inden TOPI-mødet vil barnets forældre få mulighed for at bidrage med ideer til, hvilke initiativer der eventuelt vil kunne øge trivslen hos deres barn.

Under mødet vil der blive udarbejdet en plan for, hvilke helt konkrete handlinger de voksne omkring barnet fremover vil afprøve for at fremme barnets trivsel.