Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

På alle klassetrin starter dagen med læsetræning. Morgenlæsebånd giver en god og rolig start på dagen for alle elever. Førende forskning peger på at børn bør læsetræne mindst 20 minutter dagligt for at understøtte deres læseudvikling optimalt.

Alle klasser arbejder efter ugeskemarevolutionen 10 lektioner om ugen. Heri indgår fagene dansk, matematik og understøttende undervisning. I 4. – 6. kl. har eleverne til opgave i ugeskemabåndet at gå i kælderværkstedet (k-fag) ca. to lektioner. K-fag er aldersblandet og indeholder fagene håndværk/design, billedkunst og håndarbejde. Når udvalgte elever er i k-fag, betyder det, at der er færre elever i klasseværelset, hvilket faglærerne udnytter til at kunne bruge mere tid med den enkelte elev. Herudover oplever vi at det giver mere ro til faglig fordybelse.

Fredag morgen samles mellemtrinnet til morgensang på glasgangen.

Alle elever har løbende lærings-samtaler 1:1 med enten sin matematik eller dansk lærer. Læringssamtaler er motiverende samtaler, hvor man sammen med sine lærer sætter individuelle fagligt rettede læringsmål.